10) "Fearmongering!"10) "Panikmacherei!"10) « Alarmisme ! »10) "Panikmageri!"10) "Vzbujanje panike!"10) "Paniekzaaierij!"10) "Fearmongering!"

"Vzbujanje panike!"

"Ampak jaz ne morem nositi rokavic, ... 

... da ne bi stranke mislile, da so barve za lase škodljive!“

.