8) "Mistrust from customers!"8) "Misstrauen der Kunden!"8) « Les clients sont méfiants ! »8) "Kundernes mistillid!"8) "Nezaupanje strank!"8) "Wantrouwen van de klanten!"8) "Nuqqas ta’ fiduċja min-naħa tal-klijenti!"

"Nuqqas ta’ fiduċja min-naħa tal-klijenti!"

"Imma ma nistax nilbes l-ingwanti, ... 

... għax il-klijenti ma jafdawniex meta nuża l-ingwanti!“

.