Argumentation trainingArgumentationstrainingEntraînement à l'argumentationArgumentationstræningVadba argumentiranjaArgumentatietrainingDiskussjoni waqt it-taħriġ

Argumentationstræning

Hænderne er de vigtigste redskaber, som en frisør har. Som regel bliver det regnet for selvfølgeligt, at hænderne bare „fungerer“. I den almindelige arbejdsdag er hænderne dog udsat for mange skadelige stoffer for huden, f.eks. hårfarver, shampoo og vand. Det er derfor vigtigt for dine elever, at beskytte hænderne på arbejdet. Den vigtigste beskyttelsesforanstaltning er her at bære beskyttelseshandsker. 

I din undervisning kan du tage emnet „hudbeskyttelse“ op. En argumentationstræning med dine elever, f.eks. som rollespil, kan hjælpe til, at dine elever kan begrunde emnet hudbeskyttelse på arbejdspladsen for kunder, kolleger og chefen. Vi vil gerne her stille materialer til rådighed som grundlag for en argumentationstræning: 

Der er gode grunde til, som frisør at bruge handsker i omgang med hudskadelige stoffer. Men dine elever kommer sikkert i tanke om grunde, som i første øjeblik taler imod det. Her kan du finde nogle typiske modargumenter.

  • Arbejdspapir: Handsker - argumenter og modargumenter (.doc)    
  • Arbejdspapir: Handsker - argumenter og modargumenter (.pdf )   
  • Løsningsforslag: Handsker - argumenter og modargumenter (.pdf)

I arbejdshverdagen kan der opstå situationer i omgangen med kunder, kolleger og foresatte, hvor det er vigtigt, at kunne begrunde emnet „hudbeskyttelse“. De følgende praktiske eksempler kan hjælpe dig i din undervisning f.eks. som diskussionsgrundlag eller som start på temaet:

  • Arbejdspapir: Praktiske eksempler (.doc)
  • Arbejdspapir: Praktiske eksempler (.pdf)
  • Løsningsforslag: Praktiske eksempler (.pdf)