EmployerArbeitgeberEmployeurArbejdsgiverDelodajalecWerkgeversEmployer

Beste werkgever/werkgeefster,

Creativiteit, een gevoel voor schoonheid en trends, ambachtelijke vaardigheid en nauw contact met de klanten zijn slechts enkele aspecten die van het beroep van kapper iets heel bijzonders maken.

Deze website is volledig gewijd aan uw beroep. Ze moet u als werkgever ondersteunen bij de keuze van de huidbeschermingsmaatregelen en bij de overtuiging van uw werknemers, zodat u en uw medewerkers het beroep gedurende de hele carrière met gezonde en mooie handen kunnen uitoefenen. Misschien hebt u al gemerkt, dat het werk als kapper u echt "onder de huid kan gaan zitten”.

Wat biedt deze website u?

Dit online aanbod bevat informatie en handelingsaanbevelingen rond de thema’s „Huid” en „Huidbescherming” in de kappersbranche. In het basisdocument  vindt u alle essentiële, wetenschappelijk onderbouwde achtergrondinformatie over het thema „Beroepsgerelateerde huidaandoeningen in de kappersbranche”.

Met een paar tips is het gemakkelijk om uw huid een heel beroepsleven lang gezond te houden! Gezonde – en mooie – handen zijn de belangrijkste instrumenten van een kapper en zijn nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met het beroep!