ChemicalsChemikalienSubstances chimiquesKemikalierKemikalijeChemicaliënIl-Kimiċi

Chemicaliën

In het tabeloverzicht zijn verschillende werkmaterialen en producten vermeld, die u kent uit het dagelijkse werk en die kunnen leiden tot huidirritaties, ontstekingen of zelfs allergieën.   

Wasactieve substanties (bijv. in zepen of in shampoos) zorgen ervoor dat de vetten ut de huid worden gewassen. Door het uitwassen kan de huidbarrière en bijgevolg de beschermende functie worden geschaad. Een droge, ruwe huid is al een eerste teken van een verminderde huidbarrière. Dan kunnen ook allergieverwekkende stoffen (allergenen), bijv. uit haarverf, shampoo of permanentvloeistof gemakkelijker in de huid dringen en een allergische huidreactie veroorzaken. Of en wanneer een allergie optreedt, is daarbij individueel verschillend en kan niet op voorhand worden voorspeld.   

Er zijn evenwel stoffen die vaker tot allergieën leiden dan andere stoffen. Daartoe behoren vele typische kapperschemicaliën zoals blijkt uit de bovenstaande tabel. Een wijd verspreid allergeen is bijvoorbeeld p-fenyleendiamine (PPD), dat in veel oxiderende haarverf zit en bij kappers, maar ook bij klanten, heel vaak kan leiden tot een allergie.   

Huidgevaarlijke stoffen kunnen worden herkend! Wilt u weten hoe?