pH-valuepH-WertLe pHpH-værdiVrednost pHpH-waardeIl-valur pH

pH-waarde

De pH-waarde geeft aan of een waterige oplossing zuur, neutraal of alkalisch (resp. basisch) is.  

Een pH-waardeschaal gaat van 0-14.

zuurpH-neutraalalkalisch, basisch
Waterige producten, oplossingen en mengsels met een pH-waarde, die lager is dan 7, worden „zuur” genoemd. Maagzuur, citroen en Coca Cola zijn zuur.Waterige producten, oplossingen en mengsels met een pH-waarde van 7, worden pH-neutraal genoemd. De bekendste neutrale „vertegenwoordiger” is water.Waterige producten, oplossingen en mengsels met een pH-waarde, die hoger is dan 7, worden „alkalisch”, „basisch” of „loog” genoemd. Een typisch alkalisch product met een pH-waarde van ca. 10 is „zeep”.

pH-huidneutraal ?

Ook ons huidoppervlak is met een pH-waarde van 5,5 licht zuur en ons belangrijkste beschermschild tegenover ongewenste bacteriën, virussen en schimmels. De water-/vetfilm op onze huid wordt daarom ook „zuurbeschermingsmantel” genoemd.   

Om de licht zure pH-waarde van de huid te beschermen, moeten er bij het reinigen van de handen zogenaamde pH-huidneutrale syndets (afgeleid van synthetische detergenten) worden gebruikt. Deze hebben ook bij pH-waarden rond 5,5 een goede reinigingswerking.   

Let op! Ook omwille van de neutrale pH-waarde kan langdurig contact met water de huid schaden. Het pH-neutrale water kan leiden tot een lichte verhoging van de licht zure pH-waarde van de huid (ca. 5,5). Daardoor verliest de huid haar zure eigenschappen, wat een lagere bescherming tegenover kiemen tot gevolg heeft.   

Ook bij de aankoop van huidreinigende producten moet er goed worden gelet op de pH-waarde. Vele producten zijn „pH-neutraal” en daardoor minder huidvriendelijk dan „pH-huidneutrale” producten!