TrainerLehrerInstructeurInstruktørTrainerLeraarsGħalliem

Beste leraar/lerares,

Deze website is volledig gewijd aan het beroep van kapper en moet u als leraar helpen om de thema’s „Huid” en „Huidbescherming” in de kappersbranche doelgroepgericht en didactisch verantwoord over te brengen aan uw leerlingen. Hiermee legt u de professionele grondslag om ervoor te zorgen dat een kapper vanaf het eerste opleidingsjaar een hele carrière lang met gezonde en mooie handen kan werken. U bent er zich beslist van bewust, dat het werk als kapper echt "onder de huid kan gaan zitten”.

Wat biedt deze website u?

Dit online aanbod bevat informatie en handelingsaanbevelingen rond de thema’s „Huid” en „Huidbescherming” in de kappersbranche. In het basisdocument  vindt u alle essentiële, wetenschappelijk onderbouwde achtergrondinformatie over het thema „Beroepsgerelateerde huidaandoeningen in de kappersbranche”.

Daarnaast biedt de website u een modulair opgebouwd didactisch spel, dat in het kader van een projectweek met de klas gezamenlijk kan worden uitgewerkt en in elkaar kan worden gestoken of ook in afzonderlijke delen (= modules) kan worden gebruikt ter afwisseling of als introductie voor de opleiding. Bovendien vindt u hier werkbladen en praktijkvoorbeelden, die als situatievoorbeelden kunnen worden besproken of in de vorm van een rollenspel actief kunnen worden gebruikt in de opleiding.

Samen met uw klas kunt u deze website ook online gebruiken in de opleiding. Bekijk ook de website voor de leerlingen een keer. Hier vinden u en uw leerlingen een doelgroepspecifiek studieaanbod met interactieve leermogelijkheden.